icaoberg/Como la Cigarra

Created Thu, 26 Mar 2020 14:22:00 +0000 Modified Fri, 21 Jul 2023 05:21:10 -0400

Imposible no llorar, che.

P.S. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morĂ­…” :musical_note: :musical_note: