CMU Raasta comprises some of Pittsburgh's most talented dancers. Check them out!
Vinita Israni Aatish Nayak Vinay Viswanathan Pravek Karwe Anuj Patel Wilson Sa Arul Sundaramoorthy Rohan Meringenti Raul Larsen Nikita Sharma Shilpa Murthy Sruthi Ramesh Madhu Govindaswamy Anusha Kukreja Riya Savla Anne-Sophie Kim Pragna Mannam