~*CMU-CSSA 2009-2010 Committee Members*~

President:
Steve Shengpeng Liu

Vice President:
Li Li, Zongwei Zhou, Zhenyue Wang, Tianjun Ye (Finance), Bo Lin (Tech)

Committee Members:
Yang Hu, Kan Shao, Jin Qian, Zhijian Liu, Rui Ma, Zhiqiang Li, Wenhao Diao, Huimin Tan, Yang Zhang, Yujie Ying, Yilin Mo, Likun Tan, Junqing Wei, Yiming Jing, Han Liu, Bingran Liu, Tongbo Huang

Advisor:
Steve Sheng, Xin Zhang, Bincheng Wang, Lei Li, Yiming Wang, Di Liu, Xiaohui Wang

We welcome you to join us and wish to serve you better!

~*CMU-CSSA Past Committee Members*~ (Link to be updated)